miercuri, 3 februarie 2010

CURRICULUMUL ŞCOLAR – CLASELE I – A IV-A SUB SEMNUL MODERNIZĂRII

Anul 2009-2010 este anul modernizării curricula în Republica Moldova. Tendinţele de europenizare a învăţământului sunt sincronice şi cu motivaţiile interne existente pe eșichierul sistemului educaţional din Republica Moldova. Astfel, drept premise pentru conceptualizarea noului curriculum constituie următoarele repere: durata funcţionării curriculumului de bază actual este de cca 12 ani; apariţia noilor tendinţe în dezvoltarea curriculumului pe plan naţional şi cel internaţional; unele obiective generale din curriculumul de bază nu sunt formulate în termeni de competenţe; obiectivele generale nu reflectă toate categoriile de competenţe: generale şi specifice, de cunoaştere, aplicare şi integrare; lipsa în structura curriculumului de bază a unor elemente/componente: cadrul conceptual, conţinuturi, strategii didactice şi de evaluare. În vizorul grupurilor de experţi, aprobaţi prin ordinul ministerului s-au conturat următoarele sarcini: analiza conceptelor: curriculum, arie curriculară, cultura generală, conținut al învăţământului, situaţie de învăţare; renovarea relației obiective-conţinuturi-metode de predare-învăţare-evaluare; cunoaşterea relaţiilor dintre diverse tipuri de curriculum: curriculum (de baza, trunchi comun) - curriculum la dispoziția scolii; obligatoriu - opțional; formal - nonformal; cunoaşterea orientărilor si practicilor noi in organizarea curriculumului: interdisciplinaritate, organizare modulara, organizare de tip integrat, curriculum diferențiat; aprofundarea cunoştinţelor în diverse documente curriculare: planul-cadru, programe școlare, manuale, materiale-suport (ghiduri, portofolii, culegeri, manualul profesorului etc.).

Cu titlu de manuscris documentele elaborate au fost postate pe pagina WEB a Ministerului Educaţiei precum şi a Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei:

http://www.edu.md/?lng=ro&MenuItem=16.

În perioada 10 ianuarie 2010 – 31 ianuarie 2010 au avut loc dezbateri publice privind documentul modernizat. Direcţiile Generale (Raionale) de Învăţământ au organizat seminare, şedinţe, ateliere prin care au oferit şansa unei reforme curriculare, până la emiterea acestuia în sistemul educaţional activ. Procedura constituie un reper al transparenţei şi al democraţiei. Fiecare învăţător a avut posibilitatea să se expună cu referinţă la noile schimbări, mai mult decât atât să contribuie în echilibrarea problemelor survenite din practica şcolară cu preceptele teoretice.


Mariana Marin


Niciun comentariu: