Studii, cursuri de specialitate şi stagii de formare


Studii, cursuri de specialitate şi stagii de formare
2016
Assessment for Learning in STEM Teaching University of Leeds Statement of participation https://www.futurelearn.com/statements/qj8xrqv
2015

Academic Integrity: values, skills, action.  Course on-line Future Learn, The University of Auckland, New Zealand, Statement of participation 1 march 2015.
2015

2015

2015
Curs de formare, Modulul 2. Curriculum GlobALE – formare de formatori pentru sistemul Educaţiei Adulţilor 14-18 octombrie 2015, Chișinău, Summit Events.
Conferința  inaugurală: Limba română în contextul dialogului intercultural pedagogic fără frontiere. Academia de Științe a Moldovei, 25 iulie 2015.
Şcoala de vară a cadrelor didactice române de pretutindeni, Training de dicţie cu Vera Nastasiu, 24 iulie 2015.
2013
Atelierul TAIEX privind Serviciul Inspecției Școlare Organizat de Instrumentul  de Asistenţă Tehnică şi  Schimb de Informaţii al Comisiei Europene în colaborare cu Ministerului Educației al Republicii Moldova 7-8 noiembrie 2013, Chişinău.
2013
Cursul de formare profesională Orientarea şi consilierea în carieră a tinerilor organizat de  Casa Corpului Didactic Iaşi în parteneriat cu Asociaţia Învăţătorilor Iaşi 25 - 26 mai 2013, 28 iunie.
2013
Curs video on-line Tehnici de persuasiune în educaţie - o producție www.performante.ro  - excelență prin educație. Formator Prof. Ion-Ovidiu Pânişoară. 14 mai  - 24 mai.
2013
Seminar Internaţional Dezvoltarea Standardelor pentru Şcolile Prietenoase Copiilor – IŞE. Expert în domeniul dezvoltării standardelor Şcolii Prietenoase Copiilor. Proiect Banca Mondială.
2011
Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. “Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului trei”, Ediţia a VII-a, Târgu Mureş.
2011
Congresul  Cadrelor Didactice din România şi a  Învăţătorilor Români de peste hotare, Amara, Slobozia, România.
2011
Seminar Internaţional Dezvoltarea Standardelor de Competenţă pentru Şcolile Prietenoase Copiilor – IŞE. Expert în domeniul conceptualizării şi elaborării standardelor de competenţă.
2010
Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. “Provocările istoriei ca ştiinţă şi disciplină de învăţământ la începutul mileniului trei”, Ediţia a VI-a, Oradea, Băile Felix.
2010
Congresul  Cadrelor Didactice din România şi a  Învăţătorilor Români de peste hotare, Eforie Sud,  Constanţa, România.
2009
Seminar Modernizarea Curriculumului Naţional, IŞE. Formator central.
2009
Seminar Modernizarea Standardelor Educaţionale pentru Învăţământul Preuniversitar din Republica Moldova, IŞE. Expert-coordonator învăţământ primar.
2009
Seminar Evaluarea Curriculumului Şcolar în Învăţământul Secundar General şi Evaluarea Standardelor Educaţionale pentru Învăţământul General, IŞE. Expert - coordonator, învăţământ primar.
2009
Cursuri de formare a formatorilor Educaţia Centrată pe cel ce Învaţă, IŞE. Formator central.
2009
Congresul  Cadrelor Didactice din România şi a  Învăţătorilor Români de peste hotare, Bucureşti, Universitatea Politehnica din Bucureşti.
2008
Congresul Naţional al  Învăţătorilor din România şi a Învăţătorilor Români de peste hotare, Bucureşti, Palatul Parlamentului.
2008
Curs de formare: Am dreptul să-mi cunosc drepturile, Amnesty International, Vadul lui Vodă.
2004
Cursuri de formare continuă, Învățământ Primar, IŞE.
2004
Cursuri de formare continuă, pentru profesorii de limba şi literatura română,  IŞE.