Performanțe profesionalePerformanţe profesionale
2004-2016
Autor a peste 100 de articole metodice şi ştiinţifice.
2015

2015
Diploma Ministerului educației pentru performanțe profesionale, ordinul Ministrului nr.32 c din 22 septembrie 2015
Coordonator științific al Proiectului de cercetare aplicativă Metodologia evaluării criteriale prin descriptori la clasele primare. Clasa 1.
2016- 2009
Coordonator a 32 teze de masterat în domeniul ştiinţelor educaţiei.
2015
Coordonator și  formator național și central în cadrul stagiilor de formare continuă a învățătorilor Evaluare criterială prin descriptori la clasele primare. Clasa 1. IȘE
2014-2015
Membrul comitetului editorial al Revistei de Categoria B+ Journal Plus Education, Editura Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad.  http://www.uav.ro/en/journals/educatia-plus.
2015
Expert în cadrul proiectului „EDUCAȚIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA - COMPETENȚE PENTRU PREZENT ȘI VIITOR” Elaborarea competențelor generale pe discipline la finalul nivelului de învățămînt. Elaborarea conceptului și descrierii ariei curriculare aferente. Elaborarea sugestiilor metodologice generale pentru formarea și evaluarea competențelor. Structurarea atributelor generice ale elevilor pe niveluri de învățămînt. Oferirea de comentarii pe materialele elaborate de întregul grup.
2015
Președinte la examenele de stat la studii superioare de Masterat, specialitatea management educațional
Universitatea Liberă Internațională din  Moldova
2014
Președinte la examenele de stat la studii superioare de Masterat, specialitatea management educațional
Universitatea Liberă Internațională din  Moldova
2014
Expert în cadrul proiectului „EDUCAȚIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA - COMPETENȚE PENTRU PREZENT ȘI VIITOR” Elaborarea proiectului Cadrului  de referință pentru Curriculumul Național
2013, 2007, 2008,
Autor a 3 manuale
Autor de auxiliare didactice pentru învăţământul primar, în număr de 20 lucrări (2006-2013).
 2012
Expert în evaluarea şi elaborarea planului de învăţământ în Învăţământul Secundar General. Proiect  ISE, ME, UNICEF   
2012
Expert în evaluarea şi elaborarea planului de învăţământ în Învăţământul Secundar General. Proiect  ISE, ME, UNICEF   
2012, 2013
Formator central în cadrul Cursurilor de formare în probleme de management al curriculum-ului, standarde educaţionale, evaluare, plan de învăţământ şi educaţie incluzivă, IŞE, în perioada 26 iunie - 03 august 2012, 23 - 27 septembrie
2012
Expert în elaborarea Standardelor de Eficienţă a Învăţării pentru Învăţământul General, coordonator limba şi literatura română, învăţământ primar. Proiect  ISE, ME, UNICEF   
2010
Expert în evaluarea Standardelor Educaţionale pentru Învăţământul General, coordonator învăţământ primar. Proiect  ISE, ME, UNICEF   
2011
Formator central  - Implementarea Curriculumului Modernizat pentru Învăţământul Secundar General.  Proiect  ISE, ME, UNICEF  
2010
Expert în evaluarea Curriculumului naţional în Învăţământul Secundar General, coordonator învăţământ primar. Proiect  ISE, ME, UNICEF
2011
Expert în domeniul conceptualizării şi elaborării standardelor de competenţă.  Proiect  ISE, ME, UNICEF  
2012
Membrul Consiliului Director al AGIRo (Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România) (prin alegere
2010
Coordonator de colecţie a ghidurilor pentru dirigenţie

2010
Coordonator şi autor  - Curriculumul pentru Limba română, învăţământ primar


2006 – 2013
Expert în evaluare, învăţământ primar, membrul grupului de lucru ]n elaborarea testelor finale, Agenţia de Evaluare şi Examinare
2008-2009
Observator naţional -  examenul de Bacalaureat
2008
Autor al Curriculumului de dirigenţie, clasele I-IV
2007
Autor al paginii personale WEB pe site-ul www.didactic.ro , id-ul marmar şi publicarea a 79 de articole, materiale didactice (Diploma, Seria: 72496E635AX30648XSW2007).
2012-2016
Administrator site: www.invatatorul.md.

2012-2016
Autor de blog profesional: marianamarin19.blogspot.com, invatatorulmodern.blogspot.com, agiromoldova.blogspot.com.
Coordonator al blogurilor profesionale pe blogspot.com.
2008
Fondator şi moderator al Forumul comunităţii pedagogice din Republica Moldova DIDACTIC.MD, la adresa www.iseforum.forumgratuit.ro  
2010
Preşedinte la examenele de stat la Colegiul Pedagogic „V. Lupu”, or. Orhei