Experienţa profesională


Experienţa profesională
Perioada, Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
2015 - 2016
șef-sector Limbă și comunicare, IŞE Proiect de cercetare Strategii pedagogice de formare a vorbitorului cult de limba română din perspectiva educației europene pentru limbi.
2013 - 2016

conferenţiar universitar Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Primar, IŞE, prin cumul
conferenţiar universitar Catedra Pedagogie și Psihologie, masterat, IŞE, prin cumul
2014
şef doctorat, IŞE
2013 - 2015
conferenţiar universitar,  Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţământ Primar
titular, IŞE
2013 - 2015
conferenţiar universitar,  Catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional, Secţia Studii Superioare de Masterat, IŞE, prin cumul
2009 - 2012
lector superior  universitar, coordonator specializarea pedagogie generală, Catedra Psihopedagogie şi Management Educaţional, Secţia Studii Superioare de Masterat, IŞE.
2005-2015
formator, CE Pro Didactica, prin contract.
2010 - 2011
cercetător ştiinţific, Sectorul Evaluare, IŞE
2011 - 2012
cercetător ştiinţific, Sectorul Educaţie Lingvistică şi Literară, IŞE.
2010 - 2016
preşedinte al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, filiala Republica Moldova
2009 - 2016
director, redactor-şef, Publicaţia Periodică Revista Învăţătorul Modern
2008
şef de catedră Educaţie Preşcolară şi Învăţămînt Primar, IŞE.
2002 - 2010
lector superior  universitar,  Catedra Educaţie Preşcolară şi Învăţămînt Primar, IŞE.
2002 - 2008
metodist, Colegiul Pedagogic „ A. Mateevici”, or. Chişinău.
2001 - 2008
profesoară de limba şi literatura română, Liceul Teoretic „G. Călinescu”, mun. Chişinău.
şef de catedră, învăţătoare, grad didactic I, Liceul Teoretic „G. Călinescu”, mun. Chişinău.
2000 - 2002
profesoară de limba şi literatura română şi metodica predării limbii române la treapta primară de învățământ, Colegiul Pedagogic „ A. Mateevici”, or. Chişinău.
2000 - 2001
şef de catedră, învăţătoare, şcoala nr. 4, mun. Chişinău.
1999 - 2000
director adjunct, pe procesul instructiv-educativ, învăţătoare, şcoala primară nr. 96, mun. Chişinău.
1996 - 1999
1994 - 1996

învăţătoare, şcoala primară nr. 96, mun. Chişinău.
învăţătoare, şcoala nr.10, mun. Chişinău.


A apărut o eroare în acest obiect gadget