Conducător al tezelor de masterat

Conducător al tezelor de masterat,  specialitatea pedagogie generală
Anul susţinerii 2016
1.        Bujag Adriana. Eficienţa utilizării instrumentelor de evaluare criterială prin descriptori.
2.        Berezovskaia Elena. Pragmatismul și eficientizarea abordării stilurilor de învățare a elevilor claselor primare în demersurile didactice.
3.        Cerlat Natalia. Valorificarea modelului învăţării depline și contribuţia la dezvoltarea autonomiei elevului
4.        Constantinov Cornelia. Modalități de cercetare a mediului educațional incluziv în cadrul procesului educațional în învățămîntul primar.
5.        Juganari Rodica. Rolul comunicării nonverbale a cadrului didactic în procesul de învățare a limbii engleze
6.        Sîrbu Lilia. Contribuţia proiectelor de parteneriat educaţional în dezvoltarea competenţei acţional-strategică la elevii claselor primare.
7.        Sologub  Lilia. Valorizarea textului literar din perspectiva morfologiei basmului.
8.        Rusu Svetlana. Principii de dezvoltare a competențelor profesionale a învățătorilor în contextul metodologiei didacticii interactive.
Anul susţinerii 2015
9.        Morari Anna. Dezvoltarea inteligenței emoționale la preșcolari prin activități specifice la întîlnirea de dimineață. Nota 9. Pricochi Ecaterina. Metode şi procedee eficiente de formare a deprinderii de citire cursivă în ciclul primar. Nota 10.
10.     Druguș Virginia. Compunerile, mijloc de cultivare și stimulare a creativității elevilor din ciclul primar. Nota 10.
11.     Susarenco Lilia. Evaluarea criterială bazată pe descriptori în învăţămîntul primar. Nota 9.
12.     Grecu Mariana. Diversificarea metodelor de evaluare pentru optimizarea procesului de învaţare activă în clasele I-IV. Nota 10.
13.     Negură Tatiana. Contribuția activităților integrate pentru îmbogățirea vocabularului la preșcolari. Nota 10.
14.     Perju Irina. Contribuţia lecturii interogativ- interpretative în socializarea copilului la etapa preşcolară. Nota 9.
15.     Untură Mariana. Valorificarea  parteneriatelor educaţionale în socializarea copiilor de vîrstă preşcolară. Nota 9.
16.     Jalba  Inna. Eficiența metodelor alternative de evaluare în dezvoltarea competențelor de autocunoaștere și a învăța să înveți. Nota 9.
Anul susţinerii 2014
17.     Tcaci Veronica. Valoarea educațională  a metodei proiectului din perspectiva activităților tematice. Nota 10.
18.     Cimpac Natalia. Receptarea textului literar din perspectiva tehnicilor transdisciplinare. Anul susţinerii 2014, Nota 10.
19.     Apolschi Inga. Metodologia eficientizării programului educaţional ,,pas cu pas” în învățămîntul primar. Anul susţinerii 2014, Nota 10.
Anul susţinerii 2013
20.     Fricăţel Aurelia.  Impactul orelor opţionale în dezvoltarea competenţei acţional-strategice  la elevii de vîrstă şcolară mică. Anul susţinerii 2013, Nota 10.
21.     Vîrlan Svetlana.  Proiectarea activităţilor de lectură în cadrul secvenţei de conţinuturi curriculare-tainele cărţii. Anul susţinerii 2013, Nota 10.
Anul susţinerii 2012
22.     Gavriliuc Larisa.  Aplicarea metodologiei de dezvoltare  a autocunoaşterii la  şcolarii mici prin intermediul textului literar. Anul susţinerii 2012, Nota 9.
23.     Bărbieru Ana.  Managementul  activităţilor extracurriculare în formarea competenţei culturale a micului şcolar. Anul susţinerii 2012, Nota 9.
24.     Dubinin Elena. Metodologia receptării cronotopului în opera literară de către elevii claselor primare. Anul susţinerii 2012, Nota 10.
25.     Andruh Galina.   Aplicarea conceptelor şi a terminologiei specifice verbului  în struc­turarea mesajelor comunicative la elevii claselor  a III-a - a IV-a. Anul susţinerii 2012, Nota 10.
26.     Marin Ilie. Dezvoltarea la elevi a interesului pentru opera de inspiraţie istorică în contextul educaţiei literar-artistice. Anul susţinerii 2012, Nota 9.
27.     Morcov Viorica. Interacţiunea activităţilor literar-artistice ale elevilor în dezvoltarea interesului pentru lectură. Anul susţinerii 2012, Nota 9.
28.     Baltag Stela. Metodologia receptării figurilor de stil în contextul valorizării operei literare. Anul susţinerii 2012, Nota 10.
Anul susţinerii 2011
29.     Pascal Marcel. Отражение педагогических идеалов в педагогической печати издаваемой и получаемой на территории бессарабии эпохи царизма и межвоенного периода. Anul susţinerii 2011, Nota 10.
30.     Natalia Caşu. Dezvoltarea competenţei de comunicare în contextul pluridisciplinarităţii. Anul susţinerii 2011, Nota 9.
31.     Ilieş Diana. Condiţii psihopedagogice de dezvoltare a creativităţii în contextul educaţiei artistico-plastice (şcoala primară). Anul susţinerii 2011, Nota 9.

32.     Bordea Olesea. Formarea identităţii etnice la adolescenţi din perspectiva interculturală. Anul susţinerii 2011, Nota 9.