miercuri, 17 februarie 2010

DRUMUL SPRE LECTURĂ - UN DRUM SPRE MECCA

Drumul spre cultivarea unui cititor reflexiv, spre obţinerea unui interes durabil pentru carte este un drum spre Mecca. Legenda orientală despre Mecca şi Mecca este o parabola, dictată de inspiraţia cu limba de foc a unui poet sărac, în dezacord cu lumea guvernată de o totală lipsă de onestitate. Plasat în limitele demersului dezvoltării interesului pentru carte, învăţătorul, profesorul devine protagonistul căutărilor metodice aidoma prinţului arab Ali-ben-Mahomet-ben-Hassan, care primeşte de la tatăl său, împreună cu o imensă avere, îndemnul de a nu se abate niciodată de la drumul drept. Or, cadrul didactic se bucură de o avere incontestabilă: armata de elevi ce o are în grija şi setul de legi, principii ale educaţiei literar-artistice, fiind obligat să le respecte şi să le valorifice într-un cadru de referinţă propriu, ţinând cont de specificul fiecărei clase, de experienţa lectorală şi cea de viaţă a elevilor-subiecţi.

Ca şi tânărul prinţ, profesorul care este hotărât să plece la Mecca, cetatea sfântă a musulmanilor, iar pentru profesor - cetatea sfântă a cărţii, străbate calea în linie dreaptă, însoţit fiind de o strălucitoare caravană – universul căţilor. Pocitan-ben-Pehlivan cerşetor sau un potenţial profesor dezinteresat de luminata idee educaţională, porneşte şi el spre aceeaşi ţintă, algând mai puţine suferinţe, deci efort minim.
Eroul poemului devine simbolul credinţei nestrămutate în ideal, al capacitătii omului superior de a ramâne ferm pe drumul ales, ca şi profesorul entuziast, creativ care preia soarta omnirezenţei în sufletul copilului. La rândul ei, cetatea sfânta Mecca sau cetatea sfântă a cărţii se încarcă de semnificaţiile simbolice ale idealului literar-artistic, fiind un demers centrat pe interesele subiectului educaţional având ca efecte dezvoltarea gustului estetic, judecată asupra valorilor, preferinţă literară, raportare emoţional afectivă ca pretext de formare a unei autonomii atitudinale, prioritate în receptarea operelor literare, or, dezideratul de a forma din rândul elevilor o uniune a scriitorilor devine un vis irealizabil.  Idealul este supus unor extremităţi iluzorii, iar scopul profesorului literat este cel de a crea un cadru propice în care elevul prin carte, cu ajutorul lecturii să se stabilească faţă în faţă cu viaţa luând atitudini reale de rezolvare a problemelor sale.

Niciun comentariu: