Lista publicațiilor

Lista lucrărilor ştiinţifice, ştiinţifico-metodice, didactice
ale dnei MARIN MARIANA
Lucrări ştiinţifice
                                monografii monoautor
1.       Marin M. Didactica lecturii. Interacţiunea elev-operă literară din perspectiva atitudinilor și valorilor literar-artistice. Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, Cartier, 2013. ISBN 978-973-752-662-5 371.3:028.1:373.3; ISBN 978-9975-79-861-7. 37.016.046:821 M 39. 134 p.
               
Articole  în  diferite reviste ştiinţifice
                în reviste internaţionale  cotate ISI şi SCOPUS
2.       Marin M. Interaction pupil-literary production in the context of literary and artistic education. Journal Plus Education, ISSN: 1842-077X, E-ISSN (online) 2068 – 1151 Vol X (2013), No. 1 Editura Universităţii “Aurel Vlaicu” Arad, 2013. Categoria B+.
3.       Marin M. L’oeuvre litteraire génératrice des attitudes. Petroleum-Gas University of Ploieşti Bulletin. 2009, Vol. LXI,  nr. 2, p. 112-118. ISSN 1841– 6586. Categoria B+.

în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei
4.       Marin M. Dezvoltarea profesională: zona de confort sau zona de risc? Revista de teorie şi practică educaţională Didactica Pro… 2013, nr. 5-6,  p.42-46. ISSN 1810 – 6455. Categoria C.
5.       Marin M. Explorarea valorilor mesajului literar în arta fotografică. Revista de teorie şi practică educaţională Didactica Pro… 2012, nr. 5-6 (75, 76), p.41-45. ISSN 1810 – 6455. Categoria C.
6.       Marin M. Cititorul reflexiv – producător de texte argumentative, reflexive şi metaliterare. Aspecte ştiinţifico-metodice în predarea romanului „Mara” de Ioan Slavici. Revista Limba română. 2012, nr. 1. p.46-50. ISSN 0235-9111. Categoria C.
7.       Marin M. Proiectarea atelierelor ca forme de organizare interactive din perspectivă acţional-axiologică.  Revista de teorie şi practică educaţională Didactica Pro… 2011, nr. 5-6 (69-70),  p.42-46. ISSN 1810 – 6455. Categoria C.
8.       Marin M. Gantea, I.; Gaiciuc, V. Modernizarea învăţământului primar – o şansă activă pentru sistemul educaţional din Republica Moldova. Revista Univers Pedagogic. 2011, nr. 3 (69), p. 53-61.  ISSN 1811 – 5470. Categoria C.
9.       Marin M. Opera literară ca pretext al cunoaşterii de sine. Revista Univers Pedagogic. 2009, nr. 4, p. 62-65.  ISSN 1811 – 5470. Categoria C.
10.   Marin M. Valori cantitative şi calitative în exprimarea atitudinii  elevilor faţă de opera literară. Revista de teorie şi practică educaţională Didactica Pro. 2009,  nr. 5-6, p.84-89. ISSN 1810 – 6455. Categoria C.
11.   Marin M. O societate sănătoasă începe cu o familie armonioasă. Revistă de teorie şi practică educaţională Didactica Pro. 2007, nr. 5(6), p.41-43. ISSN 1810 – 6455. Categoria C.
12.   Marin M. Dificil, dar util, flexibil şi viabil. Reflecţii asupra unui manual.  Revista Univers Pedagogic. 2005, nr. 1(5), p. 43-45. ISSN 1811 – 5470. Categoria C.
13.   Marin M. Părinţii-parteneri educaţionali. Revista de teorie şi practică educaţională, Didactica Pro. 2004, nr. 5-6, p. 100-102. ISSN 1810 – 6455. Categoria C.
14.   Marin M. Valorificarea romanului Ciuleandra de L. Rebreanu prin lecţia-ecranizare. Revista Univers Pedagogic. 2004, nr. 3, p. 50-54. ISSN 1811 – 5470. Categoria C.
15.   Marin M. Potenţialul adaptabil al copilului de şapte ani pentru depăşirea „pragului şcolar”. Revista Univers Pedagogic. 2004, nr. 3, p. 41-44. ISSN 1811 – 5470. Categoria C.

în reviste aflate în proces de acreditare
16.   MARIN M., (coord.șt). Limba română fără frontiere. Învățătorul Modern. Revistă Științifico-Metodică, nr.4 (38), august, 2015. Ch.: Învăţătorul Modern, 2015  – 88 p. ISSN 1857-2820
17.   MARIN M., (coord.șt). Limba română fără frontiere. Învățătorul Modern. Revistă Științifico-Metodică, nr.5 (39), august, 2015. Ch.: Învăţătorul Modern, 2015  – 88 p. ISSN 1857-2820
18.   MARIN, M. Formarea vorbitorului cult de limbă română: realizări, probleme, perspective. În: Învățătorul Modern, nr.4 (38) august, 2015. ISSN  1857 2820
19.   Marin M., Cucoş, C. Educaţia este vehiculul care ne poate scăpa de crize.  Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern. 2012, nr. 6 (22). p.3-6.  ISSN 1857 – 2820.
20.   Marin M. Aventura învăţării sau  învăţarea prin experienţă. Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern. 2012, nr. 5 (21). p.3-4.  ISSN 1857 – 2820.
21.   Marin M., Şchiopu, C. Când predau, mă transfigurez şi uit de mine, omul. Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern. 2012, nr. 1 (17).  p.3-6. ISSN 1857 – 2820.
22.   Marin M., Flueraş, V. Nevoia de a avea dreptate în permanenţă este cel mai mare obstacol posibil în calea ideilor noi. Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern. 2012, nr. 2 (18).  p.3-6. ISSN 1857 – 2820.
23.   Marin M. Lectura este interzisă?! Activizarea valorilor contextuale ale mesajului literar. Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern. 2012, nr. 1 (17).  p. 43-46. ISSN 1857 – 2820.
24.   Marin M.  În căutarea timpului pentru lectura în familie. Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern. 2011, nr. 5 (15), p. 43-46.  ISSN 1857 – 2820.
25.   Marin M., Potâng, T. Încrederea în şcoală porneşte de la profesor. Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern. 2011, nr. 5 (15), p. 4-7.  ISSN 1857 – 2820.
26.   Marin M. Team building sau de la grup spre echipă. Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern. 2011, nr. 6 (16), p. 3.  ISSN 1857 – 2820.
27.   Marin M. Micul scriitor. Ateliere de scriere. Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern. 2011, nr. 5 (15), p. 68-72.  ISSN 1857 – 2820.
28.   Marin M. Congresele fac istorie, iar eforturile și sacrificiile merită pe deplin. Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern. 2011, nr. 4 (14), p. 4-10.  ISSN 1857 – 2820.
29.   Marin M. Academia de Vară - 2011. Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern. 2011, nr. 4 (14), p. 75-76.  ISSN 1857 – 2820.
30.   Marin M. Istorie şi educaţie. Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern. 2011, nr. 3 (13), p. 4. ISSN 1857 – 2820.
31.   Marin M. Păsările tinereţii mele?  Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern. 2011, nr. 2 (12), p. 4.  ISSN 1857 – 2820.
32.   Marin M. Evaluarea competenţei de scriere. Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern, nr. 3 (7), iunie, 2010. ISSN 1857 – 2820.
33.   Marin M. Valenţe educative ale competenţei de scriere. Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern, nr. 2 (6), aprilie, 2010. p.42-45. ISSN 1857 – 2820.
34.   Marin M. Rugă pentru poet. În memoriam Grigore Vieru. Activitate extracurriculară. Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern, nr. 1 (5), februarie, 2010. p.6-10.  ISSN 1857 – 2820.
35.   Marin M. Curriculumul şcolar sub semnul modernizării. Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern, nr. 1 (5), februarie, 2010. p.14-15. ISSN 1857 – 2820.
36.   Marin M. Didactica lecturii. Training pentru învăţători. Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern, 4(8), august, 2010. p.35-39. ISSN 1857 – 2820.
37.   Marin M. Lectura în doi – modalitate de evaluare reciprocă a competenţei de lectură. Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern, 4(8), august, 2010. p.14-18. ISSN 1857 – 2820.
38.   Marin M. Verificarea caietelor prin proverbe. Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern, nr.2, octombrie, 2009. p.20-21. ISSN 1857 2820.
39.   Marin M. Dimensiuni ale parteneriatului educaţional sau de la Eu la Noi. Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern, nr.2, octombrie, 2009.p.11-14.  ISSN 1857 2820.
40.   Marin M. Principiul pozitiv al educaţiei versus corespondenţa literară. Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern, nr.1, august, 2009. ISSN 1857 2820.
41.   Marin M., Marin, E. Preocupări didactice ale învăţământului primar în anul de studii 2009-2010.  Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern. nr.semnal, iunie, 2009. ISSN 1857 2820.
42.   Marin M. Portret de învăţător. In Memoriam, prima învăţătoare Elena Bistricean. Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern. nr.semnal, iunie, 2009. ISSN 1857 2820.
43.   Marin M. Bunica – şcoală de balade şi poveşti. Revista ştiinţifico-metodică Învăţătorul Modern, nr.semnal, iunie, 2009. ISSN 1857 2820.


Articole  în culegeri ştiinţifice
 culegeri de lucrări ale conferinţelor internaţionale
44.   MARIN, M. Evaluarea criterială prin descriptori – un element de marketing pentru şcoala modernă.  În: Şcoala modernă: provocări şi oportunităţi. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 5-7 noiembrie, 2015, IŞE. Ch.: Cavaioli, 2015. p.276-282.ISBN 978-9975-48-100-7.
45.   Marin, M. Manifest pentru limba română în contextul dialogului pedagogic. În: Limba română În contextul dialogului intercultural pedagogic fără frontiere. Materialele Conferinței  științifico-metodice internaționale: Şcoala de vară a cadrelor didactice române de pretutindeni, 24-26 iulie 2015, Editura Învățătorul Modern, 2015. p.4-7. ISBN 978-9975-3038-4-2.
46.   Marin M. Competenţa de a fi educat intercultural din perspectiva migraţiei. În: Migraţia şi consolidarea dialogului intercultural. Ghid ştiinţifico-metodic dedicat Forumului Științifico-Practic Pedagogic Internațional ”Migrația și consolidarea dialogului intercultural”, 1 martie 2014.  p.36-42. ISBN 978-606-575-209-2
47.   Marin M. Evaluăm procesul sau produsul? În: Educaţia  pentru  dezvoltare  durabilă: inovaţie, competitivitate, eficienţă Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 18-19  octombrie  2013, IŞE. Ch.: Print Caro, 2013. ISBN 978-9975-56-072-6.
48.   Marin M. Exersarea interactivă a experienţei de cititor din perspectiva valorilor in actu a operei literare. În: Creativitatea – un imperativ mereu actual în învăţământul contemporan. Materialele Simpozionului Internaţional, Ediţia a V-a, 25 februarie 2012, Asociaţia Învăţătorilor Ialomiţeni, Slobozia, 2012, p.21-26. ISSN 2065-6815.
49.   Marin M. Simularea de a fi personajul literar – calea de a deveni tolerant. În: Toleranţa, cheia ce deschide calea spre o lume nouă, a unităţii prin diversitate. Materialele Simpozionului Internaţional, Ediţia a II-a, 25 februarie 2012, IAŞI: Stef, 2012, p.137-141. ISBN 978-606-575-209-2.
50.   Marin M. Simulation literary character, way to tolerance. În: Toleranţa, cheia ce deschide calea spre o lume nouă, a unităţii prin diversitate. Materialele Simpozionului Internaţional, Ediţia a II-a, 25 februarie 2012, IAŞI: Stef, 2012, p.133-137. ISBN 978-606-575-209-2.
51.   Marin M. Photovoice - metodă de  receptare a mesajului literar. Aspecte ştiinţifico-metodice în predarea romanului "Tema pentru acasă" de Nicolae Dabija. În: Optimizarea învăţământului în contextul societăţii bazată pe cunoaştere. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 2-3 noiembrie 2012, IŞE. Ch.: Print Caro, 2012, p.122-125. ISBN 978-9975-56-072-6.
52.   Marin M. Lansarea de carte proprie -  valoare a experienţei de lectură pentru cititorul reflexiv. În: Orizonturi didactice. Materialele Forumului Ştiinţifico-Practic Pedagogic Internaţional, 3 martie 2012, Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ch.-Iaşi: StudIS, 2012, p. 206-211. ISBN 978-6066-24-103-8.
53.   Marin M. Exersarea gândirii creative prin metoda hermeneutică -  licitaţia de idei.   În: Pledoarie pentru educaţie - cheia creativităţii şi inovării. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale dedicată aniversării a 70-a de la fondarea IŞE, 1-2 noiembrie 2011, IŞE.  Ch.: Print Caro, 2011, p.28-31. ISBN 978-9975-56-010-8.
54.   Marin M. Educaţia interculturală – dimensiune a formării profesionale continue. În: Toleranţa, cheia ce deschide calea spre o lume nouă, a unităţii prin diversitate. Materialele Simpozionului Internaţional, Ediţia I, 4 iunie 2011, IAŞI: Stef, 2011, p.26-29. ISBN 978-973-579 – 210-7.
55.   Marin M. În căutarea timpului pentru lectura în familie. În: Toleranţa, cheia ce deschide calea spre o lume nouă, a unităţii prin diversitate. Materialele Simpozionului Internaţional, Ediţia I, 4 iunie, 2011, IAŞI: Stef, 2011, p.213-217. ISBN 978-973-579 – 210-7.
56.   Marin M. Eu şi Cartea – oră opţională. În: Creativitatea – un imperiu mereu actual în învăţământul contemporan. Materialele Simpozionului Internaţional Opţionalul – liantul între dascăl şi elevii săi în procesul didactic şi educativ”, ediţia a III-a, 27 februarie 2010, Asociaţia Învăţătorilor Ialomiţeni. Slobozia: Star Tipp, 2010, p.6-8. ISBN 978-606-8171-05-0.
57.   Marin M. Principiul creativităţii în educaţia literar-artistică versus conferinţa de presă. În: Kreatikon „Creativitate – formare - performanţă”. Simpozion naţional cu participare internaţională, Ediţia a VI-a, 4 aprilie, 2009, Iaşi: Spiru Haret, 2009, p.37-39. ISSN 2068-1372.
58.   Marin M. Valorizarea textului literar de către subiectul receptor în cadrul activităţii  decada lecturii. În: Lectura – modalitate de armonizare interculturală. Materialele Simpozionului Internaţional, 27 - 28 martie 2009, Colegiul Naţional Ion Creangă, Buc.: 2009, p.19-27. ISBN 978-973-0-07935-7.
59.   Gantea, I; Marin, M.; Marin, E; Cerbuşcă, T; Trifan, A; Rusnac, V; Galben-Panciuc, Z. Perspective de modernizare a standardelor  şi  a curriculumului şcolar în învăţământul primar. În: Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale – deschidere spre o personalitate integrală. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 22-23 octombrie 2009, IŞE. Ch.: Print Caro, 2009, p. 73-85. ISBN 978-9975-64-181-4.
60.   Marin M. Calitatea în managementul temelor pentru acasă. În: Calitatea educaţiei: teorii, principii, realizări. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, partea I,  30-31 octombrie 2008, IŞE. Ch: CEP, USM, 2008, p. 57-59. ISBN 978-9975-9685-5-3.
61.   Marin M. Funcţionalitatea principiului operaţional de dezvoltare a atitudinii elevului faţă de opera literară. Momentul de lectură. În: Calitatea educaţiei: teorii, principii, realizări. Materialele Conferinţei  Ştiinţifice Internaţionale, partea I,  30-31 octombrie 2008, IŞE. Ch: CEP, USM, 2008, p. 59-64. ISBN 978-9975-9685-5-3.
62.   Marin M. Evaluarea competenţelor de lectură prin intermediul tehnicii Topul literar. În: Probleme actuale ale teoriei şi practicii evaluării în învăţământ. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 15-16 noiembrie  2007, IŞE. Ch: IŞE, 2007, p. 274-277. ISBN lipseşte.
63.   Marin M. Ateliere de lectură şi ateliere de creaţie – modalităţi eficiente de dezvoltare a atitudinii elevului faţă de opera literar. În: Problematica educaţiei în mileniul III: naţional, regional, european. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 2-3 noiembrie 2006,  IŞE. Ch: IŞE, 2006, p. 67-71. ISBN 978-9975-70-212-6.

culegeri naţionale
64.   Marin M. (coautor) Standarde de competenţă – instrument de realizare a politicilor educaţionale. Chişinău, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2010. 272 p. p. 82-90., p.105., p.251-256
65.   Marin M. (coautor). Evaluarea curriculumului şcolar – perspectivă de modernizare. Chişinău, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2009. 824 p. p. 576-623, p. 684-685
66.   Marin M. Tipuri de atitudini în contextul de receptare de către elevi a operei literare. În: Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice. Analele Ştiinţifice ale doctoranzilor şi competitorilor U.P.S. „Ion Creangă”, vol. VII, partea I,- Chişinău: U.P.S. „Ion Creangă”, 2008, p. 261-273. ISBN 978-9975-921-82-4

Materiale/ teze  la forurile ştiinţifice
conferinţe internaţionale (peste hotare)
67.   Marin M. Interacţiunea elev - operă literară din perspectiva  educaţiei literar-artistice. International Conference Professional Development of Teachers From Kindergarten and Primary School. 5-18 November 2012, Iași-România.
68.   Marin M. Metodologia proiectării valorilor formei artistice din perspectivă transdiciplinară.  Colocviul Internaţional Educaţia Transdisciplinară  În Învăţământul Preuniversitar Arad, 15 Noiembrie 2012.
69.   Marin M. Metafora învăţătorului aflat între Prutul cu trup rupt. În: Buletinul celui de-al XXXI-lea Congres AGIRo şi al Cadrelor Didactice Române de peste hotare, 29-31 august 2010. Arad, 2010,  p.64-66. ISBN 978 – 973 – 0 – 09070-3.
70.   Marin M. Mesajul electronic, generaţia twitter şi competenţa de scriere. În: Challenges and Opportunities of the New Information and Communication Technologies for Education. Materialele Simpozionului Internațional, 29 mai 2010, Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu. Buc.: Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu, 2010, p.17-19. ISBN 978-973-755-604-2.
71.   Marin M. Drumul spre lectură, un drum spre Mecca. În: Lectura – sub presiunea canonului? Materialele Simpozionului Internaţional, 19 – 20 martie 2010, Colegiul Naţional Ion Creangă. Buc.: Gabriel 2005, 2010, p.3-4. ISBN 978-606-8177-16-8.
72.   Marin M. Training of schoolteachers’ methodological competence trough the course of ”The particular reading technology” În: European learning objects,an interactive methodology in adult education. Seminar international, Grupul Scolar „Traian Demetrescu” 18 februarie, 2010. Craiova, 2010, p.12-14. ISSN-L:2247-0670.
73.   Marin M. Mesaj de felicitare pentru cel de-al XXX-lea congres al Învăţătorilor din România şi al învăţătorilor români de peste hotare. În: Buletinul celui de-al XXX-lea Congres AGIRo şi al Cadrelor Didactice Române de peste hotare, 27-28 august 2009, Complexul Leu. Revista AGIRo, Bucureşti, 2009. ISSN 1844 7899.
74.   Marin M. Conferinţă de presă simulată. În: Natura, prietena mea. Materialele Simpozionului Internaţional, 18 aprilie 2008, IŞJ Hunedoara, Şcoala Europeană „A. Şaguna”. Deva, 2009, p.13-16. ISBN 973-753-092-9.
75.   Marin M. Mesaj de felicitare pentru cel de-al XXIX-lea Congres al Învăţătorilor din România şi al învăţătorilor români de peste hotare. Buletin Informativ, Arad, 2008. p.35. ISBN 978-973-0-05868-0.
conferinţe internaţionale în republică
76.   Marin M. Ultima lecţie de dragoste, întâia lecţie de război. Valori umane ale mesajului în romanul Tema pentru acasă de Nicolae Dabija. În: Ghid ştiinţifico-metodic Academia Învăţătorului Modern. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Bune practici în şcoala proactivă, Ediţia I, 3-5 august 2012. Ch.: Învăţătorul Modern, 2012, p.25. ISBN 978-9975-4268-4-8.
77.   Marin M. Referenţialul de evaluare a atitudinii elevilor faţă de opera literară. În: Ghid ştiinţifico-metodic Academia Învăţătorului Modern. Materialele Conferinţei Bune practici în şcoala proactivă, Ediţia I, 3-5 august 2012. Ch.: Învăţătorul Modern, 2012, p.107-108. ISBN 978-9975-4268-4-8
       
Manuale
manuale pentru învăţământul preuniversitar (aprobate de ministerul de resort)
78.   Marin M.; Niculcea T. Limba română. Manual pentru clasa a IV-a. Ch.: Cartier 2013, 142 p. ISBN 978-9975-79-825-9
79.   Marin M.; Niculcea T. Limba română. Manual pentru clasa a IV-a. Ch.: Cartier 2008, 144 p. ISBN 978-9975-79-496-1.
80.   Niculcea T.; Marin M. Limba română. Manual pentru clasa a III-a. Ch.: Cartier, 2007. 128 p. ISBN 978-9975-79-420-6.

Ghiduri metodice/metodologice (aprobate de consiliul metodic, consiliul facultăţii)
81.   Pogolșa L., Marin M. (coord.) Evaluare criterială prin descriptori în învățământul primar. IȘE, Chișinău, 2015
82.   Marin M. (coord.șt) Критериальное оценивание через дескрипторы в начальном образовании. Методологический гид IȘE, Chișinău, 2015. ISBN 978-9975-48-099-4
83.   Pogolşa L., Bucun N. coord. (Achiri I., Nastas S., Marin M., Botgros I.) Standardele de calitate ale instituţiilor de învăţămînt general şi instrumente de evaluare aferente acestora. Chişinău: Cavaioli, 2015. 71 p. ISBN 978-9975-59-139-3
84.   Pogolşa L., Bucun N. coord. (Achiri I., Nastas S., Marin M.,) Ghid metodologic. Implementarea standardelor de calitate pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general. Chişinău, 2015
85.   Ghicov, A.; Cartaleanu, T.; Marin, M.; Gaiciuc, V. Standardele de eficienţă a învăţării la limba şi literatura română. În: Standarde de eficenţă a învăţării.Ch: Lyceum, 2012. 232 p. ISBN 978 – 9975 -4394 – 5- 9. p.3-14
86.   Marin M. Competenţa acţional-strategică ?! Coord. şt. Goraş-Postică V. Ch.: Centrul Educaţional Pro Didactica, 2012, p. 25-34. ISBN 978 9975 4125 5 1. Specificul competenţei acţional-strategice la învăţământul primar.  p.25-35
87.   Gaiciuc V.; Marin M.; Demcenco, T.; Cutasevici, A.; Galben-Panciuc, Z.  Organizarea procesului educaţional în învăţământul primar, anul de studii 2012-2013. Scrisoare metodică. ME, Ch.: Elan, 2012. p. 28-47. ISBN 978-9975-78-907-3.
88.   Gaiciuc, V.; Marin, M.; Ursu, L.; Cutasevici, A.; et al. Ghid de implementare a Curriculumului modernizat pentru treapta primară de învăţământ, clasele I-IV. Lyceum, Chişinău, 2011. 248 p. ISBN lipseşte.
89.   Marin, M. (coord. Limba română); et al. Curriculum şcolar, clasele I-IV. Chişinău, 2010. 244 p.  ISBN 978-9975-78-953-0.
90.   Mîndru, N.; Marin, M. (coord.)  Ghidul dirigintelui. Clasa a IV-a. Portofoliul metodic. Ch.: Cartier, 2010.108 p.  ISBN 978-9975-79-629-3.
91.   Cutasevici, A.; Cherdevară, L.; Marin, M. (coord.)  Ghidul dirigintelui. Clasa a II-a. Portofoliul metodic. Ch.: Cartier, 2010. 100 p. ISBN 978-9975-79-627-9.
92.   Baltag, St.; Marin, M. (coord.) Ghidul dirigintelui. Clasa a III-a. Portofoliul metodic. Ch.: Cartier, 2010. 108 p. ISBN 978-9975-79-628-6.
93.   State, D.; Marin, M. (coord.) Ghidul dirigintelui. Clasa I. Portofoliul metodic. Ch.: Cartier, 2010. 172 p. ISBN 978-9975-79-626-2.
94.   Marin, M.; Marin, E. Organizarea procesului educaţional în clasele primare, anul de studii 2009-2010, Buletinul METRM, 2009, p.27-39.
95.   Marin, M. Organizarea procesului educaţional în clasele primare, anul de studii 2008-2009, Buletinul METRM, 2008, p.20-23.
96.   Marin, M.; Niculcea, T.  Limba română. Clasa a IV-a. Ghidul Învăţătorului. Ch.: Cartier, 2008, 80 p.  ISBN 978-9975-79-498-5.
97.   Coroi, E.; Bolboceanu, A.; Cara, A; Marin, M. Curriculum la dirigenţie, clasele I-IV, Ch.:Univers pedagogic, 2007. 20 p. ISBN lipseşte.
98.   Niculcea, T.; Marin, M. Limba română. Clasa a III-a. Ghidul Învăţătorului, Ch.: Cartier, 2007, 80 p. ISBN 978-9975-79-416-9.
99.   Niculcea, T.; Bîtcă, V.; Marin, M. Limba română. Programa pentru testarea naţională. Clasa a IV-a. Ch.: Univers Pedagogic, 2007, 24 p.
100.                                                                                                                  Marin, M. Organizarea procesului educaţional în clasele primare, anul de studii 2007-2008, Buletinul METRM, 2007, p.14-17.
101.                                                                                                                  Marin, M. Organizarea procesului educaţional în clasele primare, anul de studii 2006-2007, Buletinul METRM, 2006, p.23-35.
102.                       Niculcea, T.; Bîtcă, V.; Marin, M. Limba română.  Programă pentru testarea naţională, 2006, Clasa a 4-a. Ch.: Univers Pedagogic, 2006. 24 p. ISBN lipseşte.
Alte materiale didactice
103.           MARIN M., (coord.) MĂȚILĂ-PARFENI V., VARTIC A. Teste și fișe de succes. Limbă și literatură română în clasa a II-a.  Ch.: Învățătorul Modern, 2015. 90 pag. ISBN 978-9975-3038-6-6.
104.           Marin, M.  Agenda învăţătorului-diriginte. Şcoala primară. Ch.: Lyceum, 2015. 100 p.  ISBN 978 9975 939 33 1.
105.           Marin, M.; Niculcea, T. Limba română. Clasa a IV-a. Carte de lectură. Ch.: Cartier, 2013. 128 p. ISBN 978-9975-79-831-0.
106.           Marin, M.; Niculcea, T. Limba română. Clasa a IV-a. Caietul elevului. Ch.: Cartier, 2013. 76 p.  ISBN 978-9975-79-832-7.
107.           Marin, M.; Niculcea, T. Limba română. Clasa a IV-a. Teste de evaluare. Ch.: Cartier, 2013. 36 p.ISBN 978-9975-79-833-4.
108.           Marin, M.  Agenda învăţătorului-diriginte. Şcoala primară. Ch.: Lyceum, 2010. 100 p.  ISBN 978 9975 939 33 1.
109.           Marin, M.; Demcenco, T. Я и книга. Читательский дневник.  Ch.: Lyceum, 2010. 76 p. ISBN 978-9975-9672-3-5.
110.           Marin, M. Eu şi cartea. Caiet de lectură şi creaţie. Curs opţional. Ch.: Lyceum, 2010. 80 p. ISBN 978-9975-9672-3-5.
111.           Marin, M. Micul scriitor. Ateliere de scriere. Ch.: Cartier, 2010. 64 p. ISBN 978-9975-79-542-5.
112.           Marin, M.  Tainele cărţii. Agendă de lectură şi creaţie, clasele a III-a şi a IV-a. Ch.: Cartier, 2010. 88p. ISBN 978-9975-79-540-1.
113.           Marin, M. Stilul explicativ şi  evaluarea  lucrărilor scrise. Revista Colţul Profesorului, nr.3 Constanţa, 2010. p.5-7. ISSN 2065 1945.
114.                     Marin, M.; Niculcea, T. Limba română. Clasa a IV-a. Carte de lectură. Ch.: Cartier, 2008. 128 p. ISBN 978-9975-79-506-7.
115.                     Marin, M.; Niculcea, T. Limba română. Clasa a IV-a. Caietul elevului. Ch.: Cartier, 2008. 76 p.  ISBN 978-9975-79-505-0.
116.                     Marin, M.; Niculcea, T. Limba română. Clasa a IV-a. Caiet de teste. Ch.: Cartier, 2008. 36 p. ISBN 978-9975-79-507-4.
117.                     Niculcea, T.; Bîtcă, V.; Marin, M. Limba română. Teste pentru evaluarea finală în clasa a IV-a. Ch.: Cartier, 2007. 81p. ISBN 978-9975-79-197-7.
118.                     Niculcea, T.; Bîtcă, V.; Marin, M. Limba română. Matematica. Bareme de corectare la testele pentru evaluarea finală în clasa a 4-a. Ch.: Cartier, 2007. 51p. ISBN 978-9975-79-200-4
119.                     Niculcea, T.; Marin, M. Limba română. Clasa a III-a. Carte de lectură. Ch.: Cartier, 2007. 128 p. ISBN 978-9975-79-429-9.
120.                     Niculcea, T.; Marin, M. Limba română. Clasa a III-a. Caietul elevului. Ch.: Cartier, 2007. 76 p.  ISBN 978-9975-79-421-3.
121.                     Niculcea, T.; Marin, M. Limba română. Clasa a III-a. Caiet de teste. Ch.: Cartier, 2007. 36 p. ISBN 978-9975-79-422-0.
122.                     Marin, M. Eu şi cartea. Caiet de lectură şi creaţie. Ch.: Univers Pedagogic, 2006. 80 p. ISBN 978-9975-9918-8-9.

Publicații on-line:

1.       Marin, M. Calitatea limbii a evoluat, pe alocuri spre bine, alteori ciudat. http://www.ipn.md/ro/societate/71483