vineri, 21 septembrie 2012

REGULAMENTUL de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, secundar, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate.

Obiectul lecturii matinale l-a constituit Anexa nr.1 la ordinul nr.453 din 31.05.2012 REGULAMENTUL de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, secundar, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate. 
Reflecție:
Prima impresie: foarte clar.
Secundo: just.
Tertio: elementul de noutate - creditul, harta creditară, susținerea gradului didactic II în fața comisiei municipale, raionale, schimbări în structura raportului (neesențiale) etc. 
Quatro: salutar: 16. Activităţi de parteneriat cu ONG de profil, activitate de voluntariat 60 ore (2 credite); 8. Pregătirea şi publicarea articolelor ştiinţifice, didactice în reviste de specialitate şi culegeri de articole - 90 ore pentru un articol - 3 credite

Quinto:
Vag, confuz, neclar (se merită de revăzut, de completat): 

Se vor echivala cu 70 de credite profesionale următoarele forme de dezvoltare profesională şi formare continuă: Susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice sau în domeniul de specialitate.

doar o dată la 5 ani poți beneficia de diploma de doctor???????????

ibidem: 

Se vor credita cu 30 de credite profesionale următoarele forme de dezvoltare profesională şi formare continuă:
1. Obţinerea în perioada respectivă a unei noi calificări sau absolvirea unui program de recalificare profesională;
2. Absolvirea studiilor de master în domeniul ştiinţelor educaţiei sau a domeniului de specialitate;


Concluzie: Reiese ca doar o dată la cinci ani poți beneficia de diploma care este conferită pentru toată viața. 

15. Au dreptul la depunerea cererii pentru solicitarea gradului didactic cadrele didactice care întrunesc următoarele condiţii:
a) au studii superioare în disciplina predată conform diplomei de specialitate1/diploma de recalificare;
b) au acumulat numărul necesar de credite profesionale pentru gradul solicitat2;
c) au fost confirmate în funcţie.


Ce se întâmplă cu învățătorii, care de o viață activează la învățământul primar absolvenți ai Colegiilor Pedagogice, care au în diplomă scris: studii superioare incomplete și au ales să realizeze studii superioare la o altă facultate decât învățământul primar, pentru dezvoltarea profesională.

60 % din învățători au această situație.
Acum trebuie să se recalifice.

Oare competența profesională acumulată de-a lungul anilor nu este destulă? Trebuie confirmată printr-un an de studii cu lucrări și teze? Poate, deși mă îndoiesc.

Sunt de acord în cazul în care un învățător a ales să acceadă la studii superioare la ASEM sau Universitatea Agrară, sau Academia de transporturi... Poate la discipline exacte unde nu s-a realizat programul de psihopedagogie, însă ce ne facem cu armata de învățători, care au ales Facultate de Litere, Limbi străine, Istorie?

O recomandare ar fi să se revadă anexele la diplomele superioare și să se constate prezența disciplinelor: psihologie, pedagogie și metodici.

Ce credeți?


Sunt dispusă să gândesc altfel în cazul în care vor apare argumente de convingere.