sâmbătă, 30 septembrie 2017

„Aşa te-au învăţat la şcoală?”

În accepțiunea cetățenilor, școala este responsabilă, vinovată și lăudată de tot ce produce.

Suntem martori la unele situații când copiii pot fi mustrați în stradă, în curte cu replica „Așa te învață la școală?”. Din ea desprindem obligația școlii de a fi datoare pentru educație.
Istoria amintește de acele perioade când alfabetizarea se producea doar în școală. De aici, prin tradiție s-a moștenit această atitudine de a lăsa totul pe umerii școlii. Profesorii sunt considerați singurii experţi în educaţia copiilor, iar părinţii nu trebuie niciodată să întrebe sau să solicite informaţii despre ceea ce se întâmplă la şcoală.
Bineînțeles, acest mit dispare în ultimul timp. Rolul de expertiză i se atribuie și părintelui. Însă ceva din mitul dat a mai rămas, întrucât părintele cunoaște doar o parte din funcțiile sale pedagogice.

Rolurile profesorilor și a părinților sunt extrem de liante. Nu se urmărește doar evaluarea de către părinți a ceea ce s-a învățat la școală și constatarea succesului. Unul dintre rolurile familiei este cel de coaching.
Soluții și recomandări

Ghidajul copilului în manieră de coaching se poate produce în colaborare cu dirigintele sau profesorul la o anumită disciplină școlară.

Coaching-ul este cea mai prietenoasă formă de colaborare cu părinţii, fiind construite pe probleme individuale şi presupune managementul problemelor constatate de către ambii parteneri: profesor și familie.


„În ce măsură este real să aplicăm programe de recuperare împreună cu familia?”
Cadrul didactic se oferă să analizeze problema existentă şi să dea sfaturi de ameliorare, dezvoltare pe problema dată. Cadrul didactic stabileşte o întâlnire cu familia sau cu anumiţi membri de familie. Se discută despre obiectivele, problemele şi despre provocările pe care le are familia în raport cu educaţia copilului la acest moment. Este foarte important ca obiectul discuției să fie o singură problemă, iar aceasta trebuie să fie direct legată de învățare.
Consilierea și ghidajul trebuie să fie extrem de profesioniste, centrate pe dezvoltarea individuală a copilului. Maniera în care se discută cu părintele poate avea efect negativ asupra exercițiului dat.
Profesorul și familia construiesc un program de dezvoltare personalizat. Au loc întâlniri periodice și verificarea progresului.
Acest algoritm este necesar de a fi stabilit la un nivel de metodologie și inclus în Regulamentul de ordine interioară a instituției de învățământ.
Părintele se poate responsabiliza atunci când știe că astfel de program face parte din cultura organizațională a instituției și este recomandată profesorilor și diriginților.
Soluții și recomandări


La nivelul instituțiilor de formare continuă, profesorii pot fi pregătiți la stagii modulare, pentru programe de coaching, centrate pe recuperare și dezvoltarea concretă a unor probleme legate de învățare.

La nivelul programelor de colaborare cu familia, în cadrul Școlilor părinților, este necesar să fie instruiți părinții pentru astfel de modalități de colaborare.

În lipsa instruirii prealabile despre această formă de colaborare, părinții ar putea fi împotrivă sau a neglija invitațiile profesorilor.

Un comentariu:

Dorina spunea...

Cea mai mare parte din vină pentru educația copilului aparține familiei, cei 7 ani de acasă sunt cei mai importanți. Nu putem da vina pe învățători, profesori pentru ceea ce un părinte nu este în stare să îi ofere copilului (educația bunelor maniere).